Over Ons

Het Land

Het land rondom het bedrijf bedraagt zo'n 60 hectare. In de zomermaanden  krijgen de melkgevende koeien meerdere malen per dag een vers stuk grasland tot hun beschikking. De grasmat bestaat uit een grote verscheidenheid  aan  grassen, bloemen en kruiden. Dit zorgt voor een grote biodiversiteit. Daardoor is het land aantrekkelijk voor  veel insecten waaronder wilde bijen.Op verschillende momenten in het jaar kleuren de weilanden prachtig geel en paars door de vele paarden-,boter- en pinksterbloemen.
Een deel van het land wordt  gemaaid om voer, in ronde balen, bijeen te brengen voor de wintermaanden op stal . Dit wordt tijdens het zomerseizoen telkens gedaan in kleine porties, zodat er voor de grazende koeien steeds voldoende vers gras beschikbaar blijft. In het zomerseizoen hebben we veel aandacht voor eventuele weidevogels op ons land.

 

De Koeien

De  koeien zijn echte grazers. Ze lopen in het weide seizoen  zo'n 20 uur per dag buiten en dat gemiddeld zo'n 200 dagen per jaar.Ze zijn geboren en getogen op ons eigen bedrijf. Als kalfjes worden ze gehouden in een groep en hoeven niet onthoornd te worden. De meeste koeien zijn namelijk genetisch bepaald hoornloos en vererven dit dus door naar de volgende generatie. De koeien zijn van  Scandinavische rassen en daardoor  wat kleiner van stuk. Zij doen het goed op een rantsoen met veel gras en behoeven daarom weinig biologische brok. De dieren leven op hun gemak  en hoeven geen hoge melkproducties te leveren. Daardoor zijn ze gezonder, kalven ze zonder problemen af en is het antibiotica gebruik nihil.

 

De Melk

De koeien worden 2 maal daags gemolken. De melk wordt gekoeld bewaard in een grote melktank en om de 2 à 3 dagen opgehaald  door Rouveen Kaasspecialiteiten. Daar wordt de melk verwerkt tot biologische kaas. De kaas wordt verkocht via verschillende kanalen en is te koop onder merknaam Bastiaansen Bio.